به نام خداوند جان و خرد

اولین کار در دوره جدید صداوسیما، تامین بودجه است

اولین کار در دوره جدید صداوسیما، تامین بودجه است

رئیس جدید سازمان صداوسیما در جمع خبرنگاران حاضر شد.

ادامه خبر