به نام خداوند جان و خرد

اهدای نشان زرین دانشگاه قزاقستان به «صادق آیینه‌وند»

اهدای نشان زرین دانشگاه قزاقستان به «صادق آیینه‌وند»

به مناسبت هشتادمین سال تاسیس دانشگاه فارابی قزاقستان، نشان زرین این دانشگاه به «صادق آیینه‌وند» رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اهدا شد.

ادامه خبر