به نام خداوند جان و خرد

انتصاب مدیر شبکه چهار سیما + خبر تکمیلی

انتصاب مدیر شبکه چهار سیما + خبر تکمیلی

با حکم معاون سیما، دکتر حسن ملکی به سمت مدیریت شبکه چهار سیما منصوب شد.

ادامه خبر