به نام خداوند جان و خرد

انتشار چهار نمایشنامه از سیمین امیریان

انتشار چهار نمایشنامه از سیمین امیریان

نمایشنامه‌های «خب دیگه چی می‌خوای؟»، «من و‌ گربه پری»، «کهربا» و «سایه پنهان» از سیمین امیریان توسط نشر «مه‌پاره» منتشر شد.

ادامه خبر