به نام خداوند جان و خرد

امیدوارم کتاب برای دانشجویان ارزان شود

امیدوارم کتاب برای دانشجویان ارزان شود

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به نمایشگاه کتاب و آینده آن در شهرآفتاب نگاه مثبت دارد.

ادامه خبر