به نام خداوند جان و خرد

امروزیک سرمایه عظیم انسانی درخانه هنرمندان ایران شکل گرفته است

امروزیک سرمایه عظیم انسانی درخانه هنرمندان ایران شکل گرفته است

نشست شورای عالی خانه هنرمندان ایران با حضور «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

ادامه خبر