به نام خداوند جان و خرد

«الحیاه» کتابی ماندگار در عرصه فرهنگ است

«الحیاه» کتابی ماندگار در عرصه فرهنگ است

سیدعباس صالحی رئیس بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: ساختار این کتاب به گونه‌ای است که آن را به الگوی ماندگار در عرصه فرهنگ تبدیل کرده است.

ادامه خبر