به نام خداوند جان و خرد

افتتاح سالن نمایش «تئاتر باربد» با نمایش روحوضی خوانی «سینا نورائی»

افتتاح سالن نمایش «تئاتر باربد» با نمایش روحوضی خوانی «سینا نورائی»

فعالیت های تئاترباربد با نمایش روحوضی خوانی به کارگردانی «سینا نورائی» چهارم دیماه آغاز خواهد شد.

ادامه خبر