به نام خداوند جان و خرد

اطلاعات 25 هزار کتاب چاپ اولی در سالن کارنامه نشر

اطلاعات ۲۵ هزار کتاب چاپ اولی در سالن کارنامه نشر

اطلاعات کامل ۲۵ هزار کتاب منتشر شده چاپ اولی سال ۱۳۹۴ کارنامه نشر ایران در بخش کمیته فعالیت‌‌های فرهنگی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به نمایش درآمده است.

ادامه خبر