به نام خداوند جان و خرد

استمرار برپایی نمایشگاه کتاب موجب ارتقای آن شده است

استمرار برپایی نمایشگاه کتاب موجب ارتقای آن شده است

محمدرضا مروارید:نمایشگاه کتاب فرصتی است تا افراد مختلف فرهنگی از صنوف ناشران، دانشجویان،نویسندگان و اهالی حوزه علمیه در یک مکان فرهنگی دور هم جمع شوند و از تجارب یکدیگر بهره‌مند شوند.

ادامه خبر