به نام خداوند جان و خرد

«از فیلمنامه تا فیلم» همگام با ساخت فیلم پیش می‌رود

«از فیلمنامه تا فیلم» همگام با ساخت فیلم پیش می‌رود

«سید جلیل شاهری لنگرودی» گفت: از شاخصه‌هایی که باعث شده کتاب «از فیلمنامه تا فیلم» به عنوان یک مرجع آموزشی باشد این است که در هر فصل، مصاحبه با یک هنرمند معروف در سطح جهان آمده و همگام با ساخت فیلم پیش رفته و مراحل مختلف را به طور کامل تشریح می‌کند.

ادامه خبر