به نام خداوند جان و خرد

از سید محمد مهدی طباطبائی نژاد تقدیر شد

از سید محمد مهدی طباطبائی نژاد تقدیر شد

رئیس سازمان سینمایی ،طی نامه ای از دبیر جشنواره فیلم حقیقت قدردانی کرد.

ادامه خبر