به نام خداوند جان و خرد

از دوم دبستان از کتاب‌خانه‌ی عمومی کتاب امانت می‌گرفتم

از دوم دبستان از کتاب‌خانه‌ی عمومی کتاب امانت می‌گرفتم

بهروز بقایی گفت: من از دوم دبستان برای کتاب‌خواندن و امانت گرفتن کتاب به کتاب‌خانه‌ی عمومی می‌رفتم. در سال‌های نوجوانی کتاب‌خوانی برایم جدی‌ و پررنگ‌تر شد.

ادامه خبر