به نام خداوند جان و خرد

ارزیابی اسدالله امرایی از نمایشگاه کتاب

ارزیابی اسدالله امرایی از نمایشگاه کتاب

اسدالله امرایی می‌گوید: بیست‌ونهمین نمایشگاه کتاب تهران در مجموع خوب بود.

ادامه خبر