به نام خداوند جان و خرد

آلبوم آثار یادگار مانده از پاشایی پیش از نوروز منتشر می‌ شود

آلبوم آثار یادگار مانده از پاشایی پیش از نوروز منتشر می‌ شود

«مهدی کُرد» مدیر برنامه‌های مرتضی پاشایی گفت: آلبوم آثار یادگار مانده از مرتضی پاشایی را به‌زودی منتشر می‌کنیم تا با این هدیه پاسخ لطف دوستداران وی را داده باشیم.

ادامه خبر