به نام خداوند جان و خرد

آثار ارزشمندی درنقد و تحلیل آبشخورفکری داعشی‌ها درنمایشگاه عرضه شده است

آثار ارزشمندی درنقد و تحلیل آبشخورفکری داعشی‌ها درنمایشگاه عرضه شده است

حجت اسلام والمسلیمن محدعلی مهدوی‌راد گفت: کتاب‌‌های عربی خوبی درباره‌ی جریان‌‌های فکری معاصر در تونس، الجزایر و دیگر جریان‌‌های نواندیشی دینی عرضه شده است

ادامه خبر